Kdo jsme

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brno. Jedná se o pobytové sociální zařízení poskytující službu Domov se zvláštním režimem, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  

Posláním Domova je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Chceme být druhým domovem všem, kteří se o sebe již sami nemohou starat ve svém vlastním domově.

Letecký pohled na budovu domova pro seniory Nopova


 

Kde službu poskytujeme


top