Pracovní příležitosti

Nakládání s osobními údaji uchazečů

S osobními údaji uchazečů údajů, poskytnutými organizacemi na základě inzerátů, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, av souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeče zároveň dávám svůj souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje zpracovávaly výhradně pro účely, které byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.

Životopis a kopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mail

Věra Nemuchovská Vedoucí zdravotnického úseku +420 770 135 182 nemuchovska%at%nop.brno.cz
top