Stravování

Zajišťujeme celodenní stravu pro klienty ve vlastním stravovacím provozu

V současnosti máme ve stravovacím systému zavedeny čtyři varianty stravy. Varianta č. 3 - racionální, varianta č. 2 - šetřící, varianta č. 9 - diabetická a varianta č. 9/2 - diabetická šetřící. Každá z uvedených variant je připravována i jako mletá a mechanicky upravená (MUS). Ostatní varianty a alergie na potraviny jsou řešeny s nutriční terapeutkou individuálně, zejména úpravou jídelního lístku. Stejný postup je při individuálním plánování stravy.

Jednou za dva měsíce provádí ošetřující personál u klientů nutriční screening, jeho výsledky konzultuje s nutriční terapeutkou a dle potřeby pak dochází k úpravám jídelního lístku.  

Jídelní lístek je sestavován jedenkrát týdně a je vyvěšen na nástěnce na každém oddělení, v případě zájmu na pokojích klientů. Nutriční terapeutka dbá na dodržování vyvážené skladby stravy.

 
šetřící dieta
diabetická dieta

Strava je vydávána 3x denně

  • snídaně (včetně přesnídávky)
  • oběd (včetně svačinky)
  • večeře (včetně II. večeře)

V Domově pro seniory Nopova poskytujeme našim klientům individuální, vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty. Tím významně zvyšujeme kvalitu jejich života.
top