Vítáme vás u nás!

Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brno. Jedná se o pobytové sociální zařízení poskytující službu Domov se zvláštním režimem, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami, které důsledkem svého onemocnění nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klienta, respektuje jeho lidskou důstojnost, směřuje k udržení, případně rozvoji jeho schopností a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Jak to u nás vypadá

top