ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC OD 1. 7. 2024

25. 06. 2024
Od 1. 7. 2024 dochází k úpravě úředních hodin pro podávání žádostí, a to následně:

 
 
Pondělí 08:00 12:00 13:00 16:00
Středa 08:00 12:00 13:00 16:00
top