Úhrady za služby

S účinností od 1.1.2023 nabývají platnosti nové úhrady

Na základě vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, která zohledňuje růst cen potravin a energií, dochází k navýšení úhrady za stravu a ubytování.
 
  • Částka za ubytování a služby je stanovena jako denní sazba v rozpětí 270–280 Kč.
  • Denní sazba za stravu činí 235 Kč. Tyto částky se hradí jako násobek počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
 

Jednolůžkový pokoj / Dvoulůžkový pokoj

  • Strava 235 Kč
  • Bydlení 280 Kč       
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
515 Kč 14 420 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč
 

Pětilůžkový pokoj

  • Strava 235 Kč
  • Bydlení 270 Kč
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
505 Kč 14 140 Kč 15 150 Kč 15 655 Kč
 
 

Pokud Vám po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), stanovená úhrada Vám bude snížena. Požadujete-li sníženou úhradu, je potřeba, abyste doložili výši příjmu a oznamovali změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv.

Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, výši příjmu dokládat nemusíte.
Poskytovatel sociálních služeb se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, případně s jinou osobou nebo s právnickou osobou.
Je Vaší povinností, vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.

Úhrady za ubytování a stravu mohou být navyšovány v souvislosti se zvyšováním nákladů na provoz a stravu a valorizaci důchodů. 

top