Úhrady za služby

S účinností od 1.2.2024 nabývají platnosti nové úhrady

Na základě vyhlášky č. 378/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která zohledňuje růst cen potravin a energií, dochází k navýšení úhrady za stravu a ubytování.
 
  • Částka za ubytování a služby je stanovena jako denní sazba v rozpětí 295–305 Kč.
  • Denní sazba za stravu činí 255 Kč. Tyto částky se hradí jako násobek počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

Jednolůžkový pokoj / Dvoulůžkový pokoj

  • Strava 255 Kč
  • Bydlení 305 Kč       
1 den 29 dní 30 dní 31 dní
560 Kč 16 240 Kč 16 800 Kč 17 360 Kč
 

Pětilůžkový pokoj

  • Strava 255 Kč
  • Bydlení 295 Kč
1 den 29 dní 30 dní 31 dní
550 Kč 15 950 Kč 16 500 Kč 17 050  Kč
 

Pokud Vám po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), stanovená úhrada Vám bude snížena.

Požadujete-li sníženou úhradu, je potřeba, abyste doložili výši příjmu a oznamovali změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv. 

Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, výši příjmu dokládat nemusíte.

Poskytovatel sociálních služeb se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, případně s jinou osobou nebo s právnickou osobou.
Je Vaší povinností, vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.

Úhrady za ubytování a stravu mohou být navyšovány v souvislosti se zvyšováním nákladů na provoz a stravu a valorizaci důchodů. 

top