​Hudební vystoupení Osvobozený semafor

07. 11. 2022
Díky projektu Mosty, který je realizován za přímé podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, si mohli naši klienti poslechnout a užít vystoupení členů Hudební mládeže ČR.
Zazpívali nám známé písně z Osvobozeného divadla a Osvobozeného semaforu. Jednotlivé skladby byly doplněny zajímavostmi z osudů obou divadel a z osudů osobností, jež jsou s nimi spjaty. Klienti si s radostí tyto písně společně s nimi zazpívali.
Děkujeme za krásný zážitek.
top