Aktuálně ke dni 14.6.2021

14. 06. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 14.6.2021

 
Návštěvy probíhají denně od 11:00 - 18:00 hodin
 
  • Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby a dítě (děti do 6 let se nemusí prokazovat testem)
  • Návštěvy se již nemusí objednávat předem
  • Návštěvy jsou omezeny na dobu jedné hodiny

Návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova lze připustit pouze za podmínky, že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR test anebo POC antigenní test před 72 hodinami (třemi dny) s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele či školou, ne starší 72 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,   
 
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 
  • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
  • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
top