Zákaz návštěv

21. 03. 2020
V důsledku šíření se akutních respiračních infekcí

Domov pro seniory Nopova, p.o.


vyhlašuje
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
 
Tímto zákazem se snažíme chránit naše klienty, ale také personál, který se o ně stará.
Žádáme příbuzné klientů i ostatní návštěvníky, aby zákaz respektovali a nevyžadovali po zaměstnancích Domova udělení vyjímek ze zákazu návštěv.


Prosíme zájemce o sociální službu, aby se informovali na poskytování služby v DS Nopova především:
  • Telefoniky: na tel. č.: 548 321 500: sociální pracovnice odpoví na dotazy telefonicky,
  • E-mailem: sociální pracovnice odpoví na všechny dotazy
(Tímto žádáme o omezení osobního kontaktu s pracovníky DS Nopova.)

 
top